Najnowsze informacje

30 Mar

Kasa fiskalna a biznes – kiedy i kto musi mieć?

Obowiązek posiadania kasy fiskalnej jest stale rozszerzany na coraz więcej podmiotów. Konieczność ewidencjonowania na nich coraz szerszej grupy dokonywanych transakcji dotyka ogromną liczbę przedsiębiorców. Warto więc na bieżąco śledzić dynamicznie zmieniające się przepisy, tak aby odpowiednio wcześniej dowiedzieć się, czy obowiązek posiadania kasy fiskalnej dotyczy również naszego biznesu. Przeczytaj artykuł i dowiedz się, kiedy posiadanie kasy fiskalnej faktycznie obowiązuje przedsiębiorców.

Kto musi ewidencjonować sprzedaż na kasie fiskalnej?
Zgodnie z art. 111 Ustawy o podatku od towarów i usług (tzw. VAT) do prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej zobowiązani są wszyscy podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. W skrócie oznacza to, iż w zasadzie na każdym przedsiębiorcy spoczywa obowiązek posiadania kasy fiskalnej. Istnieje jednak pewna grupa podmiotów wyjątkowo zwolniona z tej konieczności. Zgodnie z regulacjami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji kasy fiskalnej nie muszą posiadać przedsiębiorcy, których kwota obrotu (w poprzednim lub bieżącym roku podatkowym) z tytułu sprzedaży na rzecz wyżej wspomnianych podmiotów nie przekroczyła 20 000 zł. Nie ulega wątpliwości, iż obowiązek posiadania i rejestrowania sprzedaży na kasie fiskalnej spoczywa na większości osób prowadzących własne biznesy.

Rejestracja kas fiskalnych online – co to oznacza?
Warto mieć na uwadze fakt, iż kasy fiskalne dzielą się na urządzenia starego i nowszego typu. Druga grupa urządzeń często określana jest jako kasy fiskalne online i to właśnie tego rodzaju sprzęty stają się coraz popularniejsze na aktualnym rynku biznesowym. Nie bez znaczenia pozostają tu stale wprowadzane, nowe regulacje prawne, które nierzadko wymagają od przedsiębiorców obowiązkowej wymiany kas fiskalnych na te, które będą ewidencjonować sprzedaż w systemie internetowym. Kasy fiskalne online (np. https://netvet.pl/kasy-fiskalne) to najnowocześniejsze urządzenia, które w stały, nieprzerwany i bezpośredni sposób przekazują rejestrowane dane do Centralnego Repozytorium Kas.


Harmonogram wymiany kas tradycyjnych na modele działające w trybie online, zaplanowany przez Ministerstwo Finansów, zakładał trzystopniowy sposób działania. Na początku 2020 roku do wymiany kas zobowiązani byli przedsiębiorcy oferujący w swoich punktach m.in. benzynę silnikową, olej napędowy oraz usługi naprawy pojazdów silnikowych i motorowerów. Z kolei w połowie i pod koniec 2020 roku obowiązek ten miał dotknąć znacznie szerszą grupę przedsiębiorców. Z powodu pandemii koronawirusa prawodawca zdecydował się jednak przesunąć obowiązujący termin, tak aby wszystkie sektory gospodarki mogły skutecznie podjąć niezbędne w tym celu działania. W związku z tym od 1 stycznia 2021 roku obowiązkowe posiadanie kas fiskalnych online dotknęło przedsiębiorców świadczących stale lub sezonowo usługi związane z żywieniem (placówki gastronomiczne), a także obiektów zajmujących się sprzedażą węgla, brykietu i podobnych paliw. Z kolei najpóźniejszy termin (tj. 1 lipca 2021 r.) to obowiązkowa data wyznaczająca termin na wymianę kas fiskalnych dla przedsiębiorców z sektorów: fryzjerskiego, kosmetycznego, kosmetologicznego, prawniczego, budowlanego, a także w zakresie opieki medycznej i związanej z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej.


Jak widać, obowiązek posiadania kasy fiskalnej oraz terminowej wymiany urządzeń na bardziej nowoczesne modele dotyka coraz większą grupę branż i przedsiębiorców. Warto więc odpowiednio wcześniej zainteresować się tym aspektem, tak aby nowe regulacje prawne nie były w stanie nas zaskoczyć.

Powrót do aktualności