Czym się zajmujemy

KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • prowadzenie ryczałtu ewidencjonowanego
 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z ustawą o rachunkowości
 • prowadzenie obsługi w zakresie podatku VAT oraz podatku akcyzowego
 • nadzór finansowo-księgowy wewnątrz jednostki
 • sporządzanie deklaracji podatkowych
 • sporządzanie sprawozdań dla celów GUS
 • badania bilansów
 • rozliczanie wniosków o płatność w projektach unijnych
 • kontakty z biegłymi rewidentami

FINANSE

 • sporządzanie analiz finansowych
 • sporządzanie wniosków kredytowych dla banków i firm leasingowych

KADRY I PŁACE

 • sporządzanie list płac
 • prowadzenie akt pracowniczych
 • pełna obsługa w zakresie ZUS (zgłaszanie pracowników, sporządzanie deklaracji rozliczeniowych, raporty imienne dla pracowników, aktualizacja danych objętych zgłoszeniem, elektroniczny przekaz dokumentacji do ZUS)
 • sporządzanie deklaracji PIT4, PIT11, PIT8A, PIT 8B, PIT40
 • szkolenia BHP - możliwość szkoleń w zakresie pracodawca/pracownik

KALKULACJA CENY

Wymieniając się informacjami podczas spotkania dokładnie analizujemy potrzeby klienta i staramy się wybrać optymalną formę współpracy. Znając szczegółowy zakres powierzonych zadań, ustalamy w drodze negocjacji optymalną dla obydwu stron cenę świadczonych usług. Największy wpływ na ustalenie ceny ma ilość dokumentów księgowych, liczba zatrudnionych i rodzaj prowadzonej działalności.

Mając na uwadze czas i obowiązki klientów odbieramy dokumenty osobiście w umówionym terminie i miejscu.

Posiadamy świadectwo kwalifikacyjne nr 32538/02 Ministra Finansów na prowadzenie usługowe ksiąg rachunkowych. Rok załozenia firmy 2002r.